Seminarium 24.01.2013


PROGRAM SEMINARIUM

Rejestracja i prezentacja Publikacji produktu finalnego od 10:30 w holu przed Aulą Błękitną

11:00 – 11:10 Powitanie i rozpoczęcie seminarium Prorektor ds. nauki i finansów
prof. dr hab. Janusz Słodczyk
 

11:10 – 11:25 Projekt innowacyjny skierowany do reemigrantów jako odpowiedź na potrzeby regionu Koordynator projektu Ewa RURYNKIEWICZ

11:25 – 12:10 Problematyka reemigracji a wsparcie instytucjonalne osób powracających z zagranicy (Mapa drogowa, Rozkład jazdy – poradnik dla instytucji) dr Brygida SOLGA

12:10 – 12:20 Poradnik reemigrantadr inż. Urszula SZACHOWICZ

12:20 – 12:45 Warsztaty interdyscyplinarne Izabela KRYSA

12:45 – 13:00 Przerwa

13:00 - 15:00 PANEL DYSKUSYJNY

Moderatorzy: prof. dr hab. Krystian HEFFNER, dr Edyta SZAFRANEK
13:00 – 13:10 Wprowadzenie do dyskusji
13:10 – 14:45 Dyskusja z udziałem zaproszonych gości
14:45 – 15:00 Podsumowanie dyskusji

SPRAWOZDANIE-Z-PRZEBIEGU-DYSKUSJI.pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy
dol