AKTUALNOŚCI


 

::: Formuarz monitoringu :::

Poniżej zamieszczamy do pobrania formularz monitoringu.

formularz-monitoringu.pdf

Formularz on-line znajduje sie w zakladce ANKIETA

(25.03.2013)

 

::: Seminarium 24.01.2013 :::

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w seminarium i dyskusji.

Więcej na w zakładce Seminarium 24.01.2013  

(25.01.2013)

 

::: Zaproszenie :::

::: Zapraszamy :::
17.01.2013 i 18.01.2013
NA BEZPŁATNE JEDNODNIOWE SZKOLENIE

Szkolenie dla doradców zawodowych i psychologów, którzy pracują z reemigrantami

Miejsce: Ds. Kmicic, Klub Oleńka, ul. Grunwaldzka 31, 
Godz.: 9:00

Program:
1. Metody i techniki z zakresu poradnictwa zawodowego służące:
- odkrywaniu potencjału zawodowego,
- poznawaniu rynku pracy,
- określaniu celu zawodowego i przygotowaniu planu działania.

2. Metody i techniki z zakresu radzenia sobie ze stresem służące:
- określeniu czym jest stres,
- poznawaniu jego przyczyn, przebiegu i konsekwencji,
- nabyciu umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Szkolenie jest elementem projektu pn. „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy” mającego na celu zwiększenie skuteczności działań i wypracowanie nowych rozwiązań pozwalających na zmniejszania emigracji zarobkowej oraz wspierania powrotu migrantów na regionalny rynek pracy poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie konkretnych narzędzi służących ograniczeniu procesu migracji oraz wspierania powrotu migrantów.

Liczba miejsc ograniczona.

Prosimy o potwierdzenie udziału:
Telefon/fax  : +48 77 452 74 57 lub e-mail : inkubator@uni.opole.pl

 

::: UWAGA Uczestnicy warsztatów :::

W związku z przedłużeniem okresu realizacji Projektu, Uczestników warsztatów, którzy do dnia 14.09.2012 nie dokonali niezbędnych uzupełnień w dokumentacji wymaganej do wykonania wypłat informujemy o przedłużeniu terminu dokonywania korekt dokumentacji i prosimy o dokonanie uzupełnień w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2012.

W razie pytań prosimy o kontakt na e-mail: inkubator@uni.opole.pl
lub telefonicznie pod nr tel. +48 77 452 74 57 w godz. 09.00 - 15.00.

(31.10.2012)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy
dol