Poradnik Reemigranta


Do pobrania: Poradnik-Reemigranta.pdf

Przewodnik Reemigranta opracowany w ramach projektu - to dokument operacyjny stanowiący minimalne kompendium postępowania reemigranta wracającego do regionu. W formie listy/ opisu przedstawia najważniejsze sprawy, które należy załatwić przed powrotem do Polski, pomaga także ukierunkować działania reemigranta na sprawną organizację działań po powrocie minimalizując tym samym potencjalne problemy jakie mogą pojawić się w kraju. Nie stanowi alternatywnego podejścia do podręcznika zawartego na portalu internetowym powroty.gov.pl, ale w sposób komplementarny eksponuje szczególnie ważne informacje oraz jest ukierunkowany na osoby powracające do Województwa Opolskiego. Zawarte w nim informacje przygotowane są pod kątem osób powracających do Naszego regionu. Wraz z informacjami zawartymi na stronie internetowej projektu (ze względu na przyjęte założenia i szczupłość miejsca nie można było zawrzeć w nim wszystkich niezbędnych informacji). Chcielibyśmy aby stanowił kompendium wiedzy dla osób wracających do regionu opolskiego.

Został on podzielony na następujące obszary:
I. POWRÓT
1.1. Formalności przed powrotem - informacje ogólne
1.2. Mieszkanie
1.3. Praca
1.4. Finanse i podatki
1.5. Świadczenia społeczne
1.6. Dzieci
1.7. Przeprowadzka
II. OBOWIĄZKI PO POWROCIE
2.1 Dowód osobisty
2.2 Paszport
2.3 Prawo jazdy
III. PRACA
3.1 Rejestracja w urzędzie pracy
3.2 Internet
3.3 Możliwe formy zatrudnienia
3.4 Źródła finansowania zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
IV. DOM i RODZINA
4.1 Dzieci
4.2 Zdrowie
4.3 Łagodzenie powrotnego szoku kulturowego – poradnictwo psychologiczne
4.4 Opieka społeczna

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy
dol