Raport ekspercki


Raport Ekspercki.pdf

Redakcja – zespół projektowy


Recenzent naukowy:
prof. zw. dr hab. Dorota Kotlorz

Eksperci:
prof. dr hab. Krystian Heffner
Politechnika Opolska

dr Brygida Solga
Politechnika Opolska

dr inż. arch. kraj. Urszula Szachowicz
Uniwersytet Opolski

dr Edyta Szafranek
Uniwersytet Opolski

dr hab. Kazimierz  Szczygielski
Politechnika Opolska

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy
dol