Kontakt


Biuro projektu

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego
ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole

Siedziba Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości mieści się w D.S. "Kmicic"

Telefon/fax  : +48 77 452 74 57
e-mail : 
inkubator@uni.opole.pl

www.inkubator.uni.opole.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy
dol